Hur skapar man förutsättningar för sina medarbetare att ta hand om sin hälsa?

Publicerad: 2018-11-12

Det här är en fråga som vi har funderat mycket på den senaste tiden. Efter flera utbildningar och konferenser med FORM Holistic i höstas har vi lyft medarbetarnas hälsa högst upp på agendan. Ingenting är viktigare än att våra medarbetare mår bra. Men hur skapar man då bästa möjliga förutsättningar för sina medarbetare att ta hand om sin hälsa?

Vi började med att skissa på ett holistiskt hjul med alla de faktorer som vi såg behövde finnas med för att en individ ska kunna ha optimala förutsättningar att ta väl hand om sig. Det här hjulet har blivit vår ledstjärna för vilka förändringar vi behöver göra. Just nu experimenterar vi för fullt med nya rutiner och plöjer ändlöst med artiklar om hur andra har gjort för att öka möjligheterna för god hälsa hos våra medarbetare.

Vi har skapat en del nya rutiner:

  • Vi skapar möjlighet att motionera till och från jobbet, på lunch eller arbetstid genom fria/flexibla arbetstider och tillgång till träningsredskap och dusch på arbetsplatsen
  • Vi bygger in aktiviteter och återhämtning i våra konferenser och låter hälsan vara med som en faktor i alla beslut vi tar
  • Vi erbjuder god energi och rawfood hellre än socker vid fika, sammankomster, möten och aktiviteter
  • Vi har dubblat vårt friskvårdsbidrag
  • Vi har företagsgemensam meditation på veckoschemat
  • Vi erbjuder alla anställda tillgång till en e-learning plattform där de själva kan utbilda sig och hämta verktyg utifrån hela vårt holistiska hjul

Organisatoriskt sett så är en stor förändring hur vi väljer att kommunicera och prioritera:

  • Vi kommunicerar internt och externt med tydlighet att medarbetares hälsa är en mycket prioriterad fråga
  • Vi ser till att ledare och kulturbärare föregår med gott exempel, inspirerar och visar vägen
  • Vi för samtal med där vi bjuder in alla medarbetare till att vara med och definiera vad hälsa är för oss och vad vi behöver förändra
  • Vi utbildar all personal inom individhälsa utifrån ett holistiskt perspektiv och säkerställer att alla har verktyg för att förbättra sin egen hälsa, och för att coacha sina kollegor till att förbättra sin

Sammantaget är det en stor satsning för oss; ett löfte om att vi ska ta hand om oss själva och om varandra. Men det är också för att vi tror att vi kan visa vägen för en bransch och en arbetsmarknad att det holistiska tänkandet måste få ta större plats i organisationer, för utan hela människor finns ingen arbetsmarknad.

 

Frågor eller funderingar kring HR i en teal-organisation? Kontakta gärna mig!

Cecilia Enfors

HR & Delivery Manager | Hero AB

cecilia.enfors@161.35.92.92

Relaterade inlägg