Fantastiska Yogobe skriver på sin blogg om en studie som gjorts på Handelshögskolan om Meditation för bättre arbetsmiljö; något som skulle kunna beskrivas som ett stort steg för forskningen och ett ännu större steg för företagen. Syftet med projektet på Handelshögskolan var att integrera insikter från meditationen med livet som företagsledare. I studien deltog sju personer som under en längre tid mediterat. Deltagarna var alla ägare och/eller VD:ar från sju olika företag: Gullberg & Jansson, Klapp & Co, Moore To Be, My Level, Lindalens Städ, Hemtjänst & Hushållsnära, Service och Klimat. Deltagarna följdes under två års tid.

Och vi vet ju detta: hälsofördelarna med att meditera är många. Ofta tänker man dock på meditation som något som är utevcklande på det personliga planet, inte något som är kopplat till vår arbete.  Den här studien visade dock att regelbunden meditation får chefer att ta bättre beslut och skapa bättre och ärligare relationer till sina medarbetare.

Resultat

Under processens gång kom det fram flera positiva resultat, bland annat att relationerna till delägare och medarbetare blev ärligare och öppnare. Det utvecklade helt enkelt relationerna i företagen. Personerna i studien fick även ett större fokus på grundorsaker snarare än på symptom, en ökad vilja att bidra till det allmänna goda, samt mer tid för strategiskt arbete – snarare än att släcka bränder.

– Det var intressant att se att cheferna upplevde liknande effekter i sina respektive organisationer, trots att de hade olika förutsättningar, säger Lasse Lychnell, forskare på Institutionen för företagande och ledning vid Handelshögskolan i Stockholm och ansvarig för studien.

– Att meditation kan påverka individers hälsa positivt vet vi sedan länge, men än så länge vet vi inte så mycket om hur det påverkar verksamheter. Från mitt perspektiv ligger nyckeln i processen där insikter från meditation integreras med arbetslivet.

Man menar att det under studiens gång var möjligt att upptäcka långsiktiga förändringar. Cheferna ägnar mer tid åt strategiskt arbete och fokuserar i större utsträckning på grundorsaker istället för symptom i företagen. De har även mer öppna och ärliga relationer till medarbetarna. Sammantaget pekar förändringarna mot ett mer hållbart och effektivt företagande.

Lasse Lychnell är övertygad om att fler studier kommer att göras på ämnet, fältet växer både internationellt och lokalt. En kollega till honom, Jonas Dahl, skriver till exempel sin doktorsavhandling om självmedkänsla och planerar själv för en ny studie.

Här kan du läsa mer om studien.

Mycket gammal kunskap som nu alltså används på ett nytt sätt. Många företag skulle säkert ha nytta av att låta sina medarbetare använda sig av meditation på arbetstid också. En fråga vi håller öppen, men provar gärna lite i vår egen lilla forskarhörna här på Hero. Det känns som att fördelarna helt klart överväger alla eventuella nackdelar så varför inte prova? 

Relaterade inlägg