Vi befinner oss i en lågkonjunktur, samtidigt som bolagens efterfrågan på senior kompetens är fortsatt hög. Nu breddar HERO sitt tjänsteutbud med affärsområdet Interim Management. En flexibel lösning för bolag att snabbt få in erfarenhet, samtidigt som interimsprofiler får möjlighet att utvecklas inom sitt kompetensområde i olika branscher. 

Att anställa under oroligare tider är inte den lättaste tillvaron att befinna sig i som bolag, men kompetensbehov uppstår i vilket fall. Att interimslösningar och framförallt senior kompetens är efterfrågad bland bolagen är tydligt. Nu erbjuder HERO interima tillsättningar av strategiska roller i ledning av Rebecka Hillerström. 

– Det här är en satsning som breddar HEROs tjänsteportfölj och innebär att vi kan erbjuda en helt annan flexibilitet till bolag, där de snabbt får stöttning genom specialistkompetens. För interimskonsulten är det en möjlighet att ta sig an nya utmaningar helt utifrån sina egna preferenser. Det är en win-win för alla parter och en fantastiskt kul utmaning att få driva framåt, berättar Rebecka. 

Rebecka har bred erfarenhet av rekrytering och konsultuthyrning. Tidigare har hon bland annat varit delägare och leveranschef på ett konsult- och rekryteringsföretag som specialiserade sig på tillsättningar av seniora roller. De senaste åren gjorde hon en avstickare till SaaS-branschen där hon ansvarade för ett försäljningsteam. En otroligt lärorik tid för Rebecka, men efter ett tag började hon längta tillbaka till rekryteringsbranschen och Hero lockade starkt med sin entreprenörsanda och enorma driv. Idag är Rebecka Business Unit Manager hos Hero med det primära uppdraget att bygga och utveckla det nya affärsområdet. 

– Mitt fokus är att bygga och hålla vårt interimsnätverk varmt, samtidigt som jag skapar processer och sätter strukturer kring hur vi ska göra affärsområdet skalbart. HERO har en väldigt fin kundstock som vi jobbat med länge och som har efterfrågat den här typen av tjänster, så det pågår ständigt en dialog med bolagen för att förstå deras branscher och behov. Med den bakgrundsinformationen kan jag snabbt matcha bolag med interimskonsulter när uppdrag kommer in. 

Behov av specialistkompetens kan uppstå plötsligt

Anledningen till att ta in en interimskonsult på ett bolag kan se olika ut. Allt ifrån ett vikariat, ett byte av ekonomisystem eller ett behov av någon som är van att driva diverse utvecklingsprojekt är alla vanliga situationer som gör att bolag behöver ta in tillfällig senior kompetens med kort varsel. Uppdragslängden kan variera, allt från några månader till år. Men en gemensam nämnare är att perioden från att uppdraget kommer in till tillsättning är extrem kort. 

För att snabbt kunna matcha ett uppdrag med en interimskonsult behöver Rebecka inte bara ha koll på branscher och bolag, utan även ha stenkoll på konsulters pågående uppdrag och hur länge de löper på. Att vara ansvarig för Affärsområde Interim Management är ett stort, proaktivt och löpande arbete och Rebecka är i daglig dialog med interimskonsulter för att veta vad de vill ha ut av sitt nästa uppdrag och när de vill starta. Lika viktigt som det är att bolaget får in den efterfrågade kompetensen måste konsulten känna att det är ett uppdrag att kunna trivas och leverera i. 

– HERO har fantastiska kunder som vi har jobbat med länge, men vi lägger också stor vikt vid att det ska vara en bra matchning för interimskonsulten. Konsulterna är de riktiga stjärnorna! När ett uppdrag tar slut finns vi där för att hitta nya vägar framåt om den önskan finns. Det gör att jag konstant får prata med superhärliga människor som besitter en enorm kompetens. Jag har inte en tyst minut på jobbet och jag blir så otroligt inspirerad av dessa människor. Men efter en arbetsdag orkar jag nästan inte prata alls, berättar Rebecka och skrattar. 

Ekonomiområdet är först ut i satsningen

Interimslösningen ska framöver täcka in flera olika arbetsområden, men först ut är ekonomi som är ett av flera områden där HERO ser en otrolig potential och efterfrågan. Behovet av just ekonomikompetens med stor affärsinriktning är hög. 

– De flesta bolag är beroende av ekonomitjänster på ett eller annat sätt, det är en avgörande funktion. De roller vi tillsätter är interima redovisningsekonomer, business controllers, financial controllers, ekonomichefer för att nämna några, berättar Rebecka

Efterfrågan av interimstjänster ökar

Interimstjänster har länge funnits på marknaden, men efterfrågan blir bara större och större. Samtidigt berättar Rebecka att många anställda går över till interima tjänster för möjligheten att få erfarenhet av fler branscher och utvecklas inom sitt kompetensområde. Att HEROs satsning kommer i rättan tid är hon övertygad om, speciellt i en pågående lågkonjunktur där det kan upplevas lättare att ta in en interimslösning än att anställa. Men fördelarna är fler än så. 

– Interimskonsulterna som vi har i vårt nätverk besitter senior kompetens och är vana vid flera olika typer av verkligheter. Det gör att när de väl kommer in på ett bolag är startsträckan för dem extremt kort, bolaget kan dra nytta av dem direkt. När man kommer in med erfarenhet från andra branscher ser man ofta helt nya lösningar på problem och kan ge värdefulla perspektiv i en annan utsträckning som bidrar till bolagets vidareutveckling. Det ska bli så fantastiskt spännande att få driva detta framåt. Jag ser fram emot många spännande möten med både bolag och konsulter, avslutar Rebecka.

Relaterade inlägg