Vi på Hero fortsätter att arbeta för en mänskligare och mer hållbar arbetsmarknad och har därför ingått ett samarbete med BlueCall – den digitala plattformen för anonyma terapeutiska samtal över mobil och chatt.

Nu i veckan har samtliga av Heros konsulter fått ladda ned mobilappen BlueCall, i syfte att de ska kunna få coachning i vardagen. Det är i förebyggande syfte för att säkerställa att alla mår bra både privat och i jobbet. Vi erbjuder våra konsulter fria sessioner där de får kontakta en utbildad terapeut helt anonymt.

Ämnen som konsulterna kan behöva hjälp med i vardagen kan vara allmän stress, prestationsångest, sömnsvårigheter, oro och ängslan, nedstämdhet, relationsproblem, vardagspussel, familjeangelägenheter, vilsenhet och livskris. BlueCall är ett smidigt sätt att hamna på banan igen.

– För oss är det viktigt att känna oss trygga med att våra konsulter mår bra ute på sina uppdrag, eftersom vi inte själva kan vara där för dem under en daglig basis, menar Heros HR-ansvarig Cecilia Enfors.

För våra konsulter känns satsningen som en trygghet i vardagen.

– Jag känner mig lugnare bara av att veta att jag kan få hjälp inom 24 timmar om något skulle dyka upp, säger en av dem som testat tjänsten.

Samarbetet med BlueCall är en del av i den holistiska hälsosatsning som vi påbörjade under 2018 under namnet Heartworking Holistic. 

Relaterade inlägg