Precis som rubriken lyder var det Robert Conzatos svar på de frågor som medarbetarna kom med när han öppnade upp med att  Hero kommer att börja arbeta självorganiserande. Ett svar som han fått jobba länge med sig själv för att kunna stå rakryggad och säga. En tidigare version skulle troligen ha snickrat ihop ett svar på alla frågor, låtsats att han hade koll på läget eftersom det var vad hans roll och inre självbild krävde, berättade Robert. Men från det här ögonblicket så såg allt annorlunda ut. Det fanns inte längre några murar eller fasader att hålla upp. Han hade inget facit, utan lät istället transparensen och äktheten träda fram. För vem vet egentligen hur allt ska bli? 

Robert Conzato föreläste för fullsatt hus på Teal for Teal i veckan. Han berättade om den resa som vi på Hero har gjort de senaste dryga 1,5 åren för att genomgå transformationen mot att arbeta enligt självorganisering, och vilka utmaningar vi stött på längs vägen. Allt började med tre oberoende händelser som visade sig ha en stor påverkan till startskottet mot självorganisering. Under en och samma vår blev hans mor svårt sjuk, hans bolag gjorde ett förvärv av Hero och en nätverkslunch fick honom att höra ordet ”teal” för första gången. Tillsammans blev dessa faktorer utlösande för en inre resa hos Robert där en övertygelse om att trots goda siffror i Closers och en stark tillväxt, så låg inte framtiden i att driva företaget på det traditionella sättet. Något mer fanns under ytan. Den ökade stressen och sjukskrivningssiffrorna i samhället skapade en övertygelse om att framtidens organisationer är självorganiserande. Teal som begrepp växte sig så småningom allt större i Hero och Closers och nu står vi här, långt senare, med en gemensam stark övertygelse om att detta är framtiden.

För att tala i termer av siffror så har vi under vår transformation inte bara ökat engagemang och välmående hos medarbetarna, utan vi har samtidigt som vi genomfört transformationen mot teal dessutom ökat vår omsättning med 80 % på ett år. Det är siffror som vi är stolta över men mest stolta är vi ändå över att må bra samtidigt som vi växer. Vi har dessutom via de processer som ingår i teal utvecklats enormt som team under den här tiden. Vi har bland annat, genom besluts- och rådgivningsprocessen och gemensamma starka övertygelser, genomfört ett antal viktiga förändringar och skapat nya fundament i vår organisation.

Utveckling av Closers och Hero sedan vi började transformationen mot teal

I både Closers och Hero har det hänt massor sedan vi startade transformationen mot teal. Genom en strukturerad besluts- och rådgivningsprocess initieras nya projekt i kommunikationsverktyget Slack. Eftersom att vi nu inte har någon chef som bestämmer i vilken riktning våra bolag ska gå, så är det vi medarbetare som måste ta det ansvaret. För att nämna några projekt och större utvecklingsområden, som Robert pratade kring på föreläsningen mer i detalj, har vi bland annat:

💚 Skapat en ny grund för vårt företag: We Are Heartworking. Istället för att se oss som ett renodlat rekryterings- och bemanningsbolag och agera utifrån den självbilden så ville vi något djupare, vi ville beröra människor och göra skillnad för många fler än bara våra kunder och konsulter. Därav det nya fundamentet och beslutet om att alltid tänka på hur vi gör saker; med hjärtat.

💚 Startat en stiftelse för att möjliggöra utbildning för barn i Kongo och Ghana: Heartworking Foundation. Genom den skänker vi 1 krona per arbetad konsulttimme till två hjälporganisationer som har skolar och barnhem i Kongo och Ghana, organisationer som vi själva valt ut för deras brinnande drivkraft och minsta möjliga kostnad för administration och marknadsföring, vi ville se pengarna hamna direkt hos barnen som behöver dem. Idag har vi samlat in närmare 450 000 kronor till dessa organisationer.

💚 Tagit fram en beslut- och rådgivningsprocess eftersom vi nu måste ha nya rutiner för hur beslut ska fattas när vi inte har någon hierarki. Kanalen vi använder för kommunikation kring beslut är Slack som är bra anpassad för tealorganisationer som kräver hög grad av transparens.

💚 Skapat en struktur för buddysamtal som är samtal mellan kollegor, och som ersätter de klassiska utvecklingssamtalen med chefen. Nu coachar medarbetarna varandra en gång i månaden för att hjälpa varandra i sin utveckling jobbmässigt och för att bolla andra utmaningar och tankar mellan varandra. Detta hjälper oss att hjälpa varandra, och det skapar tillit och förtroende mellan kollegor som är ett viktigt grundfundament i teal.

💚 Skapat teambaserade provisionssystem. Teamen har själva identifierat behovet av, och systemet för, teambaserad provision.

💚 Skapat Heartworking Holistic som en stor satsning inom holistisk hälsa och ledarskap i Hero. Det har växt fram och skapats av medarbetarna på Hero. I Heartworking Holistsik går grundfundamentet ”We are heartworking” som en röd tråd och senare kom vi även att ändra vårt syfte eftersom vi kände att Heartworking Holistic är så starkt för oss, så vi vill att det ska genomsyra vårt bolag som helhet. Hero definierade sitt syfte (evolutionärt) genom en kreativ process och resultatet blev ”Skapa en mer medmänsklig och hållbar arbetsmarknad”. Nu är detta vår ledstjärna i det dagliga arbetet.

💚 Vi har numera meditation tillsammans varje torsdagsmorgon för att dels ta hand om vår mentala hälsa, och för att träna regelbundet på att komma närmare oss själva inifrån

💚 Vi beslutade gemensamt om att bli en rökfri arbetsplats from 1 oktober 2018

💚 Under senhösten 2018 initierades ett projekt för att kunna synkronisera styrelsens och organisationens insatser bättre. Vi ville riva murarna mellan organisationen och styrelsen och bjuda in alla i samma rum löpande för bättre flöde av kunskap och idéer.

Det sägs att människor överskattar hur mycket man hinner på ett år och underskattar vad man hinner på en livstid. För oss har tiden med teal fått oss att inse att vi inte bara underskattat hur stora förändringar som kan se på kort tid, utan också hur mycket man kan underskatta den inneboende kraften som finns i varje individ. Om man minskar den energi som annars läggs på fasader, styrda processer och känslan av att behöva hålla tillbaka sidor hos sig själv i arbetet, så frigörs en enorm potential som blir en ren vulkan av kraft när man sätter samman flera sådana källor i form av individer. 

Tack till nätverket Teal for Teal Sverige som leds av Helene Ählberg, och till TUFF ledarskapsträning för att vi fick låna era fina lokaler. Tack också alla som kom och gjorde kvällen magisk!

Relaterade inlägg