Emanuel Nilsson, föreläsare och entreprenör, skriver i en krönika om meditationens överraskande effekter på hjärnan. För nej, vi kan inte bara köra på i 180 om vi vill behålla en skarp hjärna livet ut, den kommer att köra slut på sig själv tillslut om den inte får den vila den behöver. 

I Stillhetens styrka beskriver Daniel Goleman och Richard J. Davidson de viktiga insikter som vetenskapen har kunnat bevisa om kopplingen mellan prestation och meditation, eller snarare om kopplingen mellan prestation och förmågan att ge sin hjärna möjlighet till återhämtning. För äntligen har det kommit bra vetenskap kopplad till ämnet, fram tills för några årtionden sedan fanns knappt någon forskning på området. Idag finns det över tusen forskningsstudier kring meditation och hjärnan.

Här kommer några av de insikter som boken kommer med, samtliga kopplade till meditation och hjärnans förmåga att prestera:

  • ”I utgångsläget ger några få minuters utövning per dag överraskande positiva effekter”
  • ”Utöver de vinsterna i inledningsskedet kan vi nu visa att ju fler timmar som ägnas åt meditation, desto större blir de positiva effekterna. Och på utövningens allra högsta nivåer ser vi faktiska förändrade egenskaper – förändringar i hjärnan som vetenskapen aldrig observerat förut”
  • ”Ju mer mindfulness i vardagen, desto större var den upplevda ökningen av välbefinnandet”
  • ”De fyra neutrala system som omvandlas av meditation är, för det första, de som hanterar reaktioner på oroande situationer – stress och återhämtning från stress. Det andra systemet i hjärnan, det för medkänsla och empati, visar sig som vi ska se vara märkvärdigt förberett för uppgradering. Det tredje, kretsarna för uppmärksamhet, som Richie tidigare intresserade sig för, förbättras också i olika avseenden – vilket knappast förvånar, med tanke på att meditation i grund och botten vidareutvecklar våra fokuseringsmönster. Det fjärde neutrala systemet, det för upplevelsen av jaget, skapar få rubriker i den moderna diskussionen kring meditation men har traditionellt varit ett huvudmål för förändring”

Som Emanuel så klokt poängterar i sin krönika så är det viktigt att ha en sund balans mellan tempo och aktivitet, och lugn och reflektion. Mät ut ditt eget optimala förhållande för vi är alla olika, det finns ingen generalregel för detta. Ett smart sätt att tänka kan vara att man en stund varje dag, en dag varje vecka, en helg varje månad, en månad varje år ska ha en större del återhämtning och låta hjärnan vila. Svårt? Aktiviteter som pockar på vår uppmärksamhet, samtal som ska ringas, mejl som ska återkopplas, budgetar som ska uppfyllas, planer som ska upprättas. Kravlistan kan göras lång. Vågar vi släppa kontrollen för en stund och stänga av tänkandet för att bara vara? Det ger energi långsiktigt för att orka göra det som vi brinner för.

Emanuel själv beskriver ”Min egen erfarenhet är att meditation kan vara ett mycket effektivt sätt att lugna ner och centrera tankarna för att kunna ta bättre beslut och må bättre. Det kan räcka med 10-15 minuter för att komma ner i ett bra lugn. När det gäller meditation så är mitt tips att hålla det enkelt, blunda fokusera på andningen, gå tillbaka till andningen om och om igen när tankarna tar över. Det är inte svårare eller konstigare än så.”

Relaterade inlägg