Teresa Acuna Lopez
Att det är viktigt med en bra företagskultur är de flesta överens om, ändå finns det flera uppfattningar kring vad det faktiskt innebär. Att starta upp arbetet med företagskultur betyder heller inte att en kultur inte redan finns på plats. Faktum är att företagskultur etableras på alla företag, men i mer eller mindre strukturerade former och med olika effekt på medarbetarna. 

Teresa Acuña Lopez var med och startade företaget Culture by Design för tre år sen. Trots att det var precis i början av pandemin har hon ständigt haft mycket att göra, det är tydligt att företagskultur är ett viktigt ämne oavsett världsläget. Utbildad inom socialpsykologi och med en arbetsbakgrund hos världens största arbetsplatsstudie har hon enorm erfarenhet av vad bra företagskultur innebär och hur man når dit. Idag fokuserar hon helt på att som konsult hjälpa bolag skapa företagskultur som ger arbetsglädje. 

Som konsult genomför jag utbildningar, kulturutvecklingsprojekt och rådgivning i strategisk företagskultur. Många vet att det är viktigt att ha engagerade medarbetare men de saknar kunskapen kring hur man skapar en företagskultur för att öka engagemanget, vad som påverkar medarbetarna och hur kulturen uppstår. När jag till exempel frågar medarbetare vad företagskultur är brukar det alltid vara flera som ropar “AW!” 

Att skapa framgångsrik företagskultur är inte bara bra för medarbetarna, det påverkar även sista raden för bolag. Studier visar exempelvis att bolag med högt medarbetarengagemang leder till 20% högre lönsamhet än andra bolag. Detta är något som Teresa ofta lyfter när hon träffar ledningsgrupper då hon av erfarenhet vet att det alltid finns de i ledningsgruppen som endast ser på de finansiella resultaten snarare än till medarbetarnas välmående. 

– Det gäller att få alla att förstå att en god företagskultur även främjar bättre finansiella resultat, säger Teresa.

Företagskultur är beteenden som blir till en norm på företaget

Teresa berättar att företagskultur skapas av beteenden. Det börjar med ett enskilt beteende som repeteras så många gånger att det tillslut blir till en norm. Om någon exempelvis fortsätter att komma sent till möten utan att någon reagerar så blir det till sist ett accepterat beteende som antyder att ”Här är det inte viktigt att komma i tid”. Det är därför det är så viktigt att inse att kultur uppstår hela tiden och att vi måste medvetandegöra oss om vilka beteenden vi har.

– En bra företagskultur uppstår när man arbetar proaktivt med vad som är okej, har spelregler inför möten, har strukturer och processer på plats och ett tydligt syfte till varför vi gör det vi gör. Vill man till exempel skapa en familjär arbetsplatskultur behöver man fundera på hur man genom sina arbetssätt och initiativ kan främja det beteendet. Har man en tydlig strategi och vision för kulturen blir det lättare att påverka medarbetarnas beteenden i önskad riktning. Som företag är det viktigt att förstå att ni har en kultur oavsett vad ni gör. Ni kan antingen ha en kultur ”by default”, en kultur som bara sker eller en kultur ”by design”, en kultur som ni tar ett strategiskt grepp om. Därav vårt företagsnamn Culture by Design, berättar Teresa

 

Hur uppnår man en bra företagskultur? 

Tittar man på studier av vad som skapar en bra företagskultur är tillit en viktig parameter. Tilliten ska finnas både till ledarna och till medarbetarna och skapas bland annat av tydliga förväntningar på vad man som medarbetare förväntas åstadkomma, uppskattning för utfört arbete/prestation och omtanke för individen. En klassisk fallgrop är när ledare inte lever som de lär, berättar Teresa.

– Företag talar idag om att det är viktigt med balans mellan arbete och fritid. Att deras medarbetare inte ska arbeta över och släppa arbetet när de kommer hem. Men sen sitter ledarna och mailar dem på kvällar och helger. Där blir det tydligt att man inte lever som man lär. Det är viktigt att tänka på vilka signalvärden som kan skickas ut i organisationen. En annan klassisk fallgrop är när man inte markerar mot oönskade beteenden. Att inte markera mot dem påverkar både engagemanget hos andra medarbetare samt att det raserar tilliten till ledaren som inte markerar. 

Oönskade beteenden har enorma effekter på företagskulturen, berättar Teresa. Hon har själv erfarenhet av en arbetsplats där medarbetarna satt med sina datorer uppe under möten, ingen reagerade och respekten för ledaren sjönk då teamet upplevde att ledaren inte gjorde sitt jobb. 

– Hade ledaren tillsammans med sitt team tagit fram tydliga spelregler hade det varit lättare för ledaren att markera mot det oönskade beteendet utan att hänga ut en specifik individ. Ledaren kunde istället ha fokuserat på beteendet. En annan utmaning är när ledare inte involverar medarbetare kring förändringar på företaget, utan bara informerar om nya beslut. Involverar man istället medarbetarna inför att man ska ta beslut, kommer de att bli mer benägna att själva bidra och göra förändringen.

Ett första steg mot en bra företagskultur är en vision om det önskade läget

Teresa berättar att det är upp till alla på företaget att tillsammans skapa en bra företagskultur, men att det är ledningen som måste börja med skapa rätt förutsättningar. Många bolag har idag svårt att veta hur de ska börja. 

– När jag kommer till ett bolag brukar jag tillsammans med ledningsgruppen skapa samsyn kring varför det är viktigt för just deras företag att arbeta med sin kultur. Vilka vinster de ser att det kan leda till samt att vi tar fram en gemensam kulturvision som beskriver hur de vill ha det på deras arbetsplats. Vi ser helt enkelt på deras önskade läge. Sen tittar vi på nuläget för att förstå vilken upplevelse medarbetarna har idag samt att vi gör en inventering av arbetssätt och initiativ som går i linje med kulturvisionen och deras önskade beteenden. Kort och gott rutar vi in var man vill vara, var man är nu och hur vi skapar rätt förutsättningar för förändring. 

Teresa beskriver det som att hon lever sin dröm idag – att få folk att må bättre på den plats där vi spenderar så mycket tid. Vår arbetsplats! I sitt arbete både workshopar, föreläser, stöttar och coachar hon olika bolag mot en bättre företagskultur.

– Med tanke på att vi spenderar så mycket tid på vår arbetsplats är det viktigt att vi mår bra där och känner arbetsglädje. Och det är där jag ser att jag kan påverka och förbättra vardagen för så många. Något som jag också uppskattar med mitt jobb är att jag får ta del av så många fantastiska initiativ från hur arbetsplatser skapar arbetsglädje och engagemang! Som de företag som startar “fuck up clubs”. De ger pris till de medarbetare som riktigt klantat till det. Signalvärdet blir att man hellre ser att du försöker komma på något nytt och misslyckas, än att du inte gör något alls. Det här är bara ett av alla otroligt inspirerande initiativ som finns därute, avslutar Teresa.

Hur ser företagskulturen ut på din arbetsplats? Fungerar allt som det ska eller behöver ni hjälp att hitta riktning mot ert önskade läge? Hör av dig till oss på Hero så kan vi hjälpa er att komma igång! 

 

Relaterade inlägg